Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2019

Over de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de acceptatie hiervan.

Deze Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de Website.

Zo ook, regelt dit document de stappen en procedures die moeten plaatsvinden in het transactieproces van Tickets tussen particuliere gebruikers van de Website.

Bij het gebruiken van de Diensten aangeboden door deze Website bent is de lezer Websitegebruiker (hierna, "Gebruiker"), en aanvaardt de lezer, zonder enige uitzondering, alle Voorwaarden en overige bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden gepubliceerd door StubHub, op het moment dat de Gebruiker de Website betreedt.

Het gebruik van bepaalde Diensten die worden aangeboden aan Gebruikers door deze Website vallen onder bijzondere voorwaarden, (hierna "Bijzondere Voorwaarden") die in sommige gevallen een aanvulling van of een complete vervanging zijn op de Algemene Voorwaarden.

Om deze reden moet de Gebruiker ook de Bijzondere Voorwaarden lezen, vóór het gebruik van eerdergenoemde Diensten. Bovendien is het gebruik van de Website gereguleerd door alle kennisgevingen, gebruiksregels en instructies die in sommige gevallen een aanvulling van of een complete vervanging zijn op de Algemene Voorwaarden.

StubHub behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Voorwaarden te wijzigen. In dat geval, zal StubHub de Gebruiker tijdig op voorhand informeren over de door te voeren wijziging, en zal de wijziging ook publiceren in de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden. Gebruik van de Diensten door de Gebruiker na wijziging van de Algemene Voorwaarden impliceert, zonder uitzondering, dat de Gebruiker de nieuwe Algemene Voorwaarden aanvaardt. In het geval dat de Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan het contract worden beëindigd, en kan de Gebruiker de Diensten van de site niet meer gebruiken, of kan het account die de Gebruiker eventueel heeft, gesloten worden.

De toegang tot de Website en het navigeren door de inhoud hiervan, zijn gratis. Indien de Gebruiker de Diensten die door StubHub wordt aangeboden gebruikt, zal de vergoeding die vooraf is vastgesteld in de Algemene Voorwaarden, van toepassing zijn.

De Gebruiker begrijpt dat alle informatie die is opgenomen zowel met betrekking tot de aangeboden diensten, evenals de Algemene Voorwaarden en de bepalingen van het contract, juist en volledig is, met uitsluiting van eventuele fouten, en gaat akkoord deze informatie. StubHub zal de Gebruiker echter informeren over eventuele aanpassingen in de technische specificatie van de Diensten, of van de contractuele relatie die formeel is aangevraagd.

Bijzondere Voorwaarden voor de uitwisseling van Tickets.

Via de Website biedt StubHub een Bemiddelingsdienst aan, aan haar Gebruikers voor de uitwisseling van titels (hierna "de Dienst"), evenals andere bijkomende diensten (hierna, samengevoegd, "de Diensten") die worden vermeld in de Algemene Voorwaarden, tussen een rechtmatige eigenaar in bezit van een titel/waarde van een publiek evenement dat toegang geeft tot evenementen en publieke shows (hierna Ticket), die geïnteresseerd en geautoriseerd is om deze Tickets aan een derde over te doen, gratis of betaald (hierna, enkel onder deze beschrijving, "Verkopers"), aan een geïnteresseerde gebeneficieerde of koper, van deze Tickets (hierna, enkel onder deze omschrijving, "Kopers")

StubHub is niet de wettelijke houder, eigenaar of bezitter van een van de in de voorgaande paragraaf benoemde Tickets, noch staat zij deze af, schenkt, verkoopt, koopt of draagt zij deze over. Zij beperkt zich uitsluitend tot het verstrekken van een portaal voor de Gebruiker, dat de correcte ontwikkeling en financiële afhandeling van de transacties van bovengenoemde Tickets garandeert. StubHub draagt niet het juridische eigendom van de Tickets tussen Gebruikers (kopers en verkopers).

StubHub biedt enkel, via haar Dienst, een platform aan dat de uitwisseling tussen Verkoper en Koper vergemakkelijkt, en kan hierom niet garanderen dat dit effectief gebeurt, en laat hiermee de feitelijke uitwisseling over aan de vrije wil van de Gebruikers. Met het aanvaarden van deze Voorwaarden, zal de Gebruiker StubHub vrijstellen van enige verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de transacties die worden verricht, of die men probeert te verrichten, gebruikmakend van de Dienst op de Website.

StubHub controleert of garandeert niet de originaliteit of juistheid van de advertenties van de Verkoper, noch de capaciteit van de Verkoper om zijn Tickets te verkopen. De Gebruikers zijn verplicht om correcte, complete en exacte informatie te geven over de gepubliceerde tickets.

De aangeboden Dienst is een bemiddelingsovereenkomst tussen de Gebruikers en StubHub, die van kracht gaat na het aanvaarden van de aangeboden Algemene Voorwaarden. Dit wederzijdse contract bindt de Gebruikers van de Dienst met StubHub en staat los van de overeenkomst die de Verkoper en Koper onderling sluiten.

1. Gebruikersregistratie

1.1. Verplichting:

Het gebruik van de Diensten vereist een inschrijving of registratie van de Gebruiker op de Website. Onderdeel van het registratieproces is het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden.

1.2. Vereisten:

Om zich te kunnen registreren als Gebruiker, moet de geïnteresseerde meerderjarig zijn, volledig handelingsbekwaam zijn, en de data verstrekken die StubHub solliciteert via het inschrijvingsformulier. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens. Deze zijn terug te vinden in het Privacybeleid: Privacy Beleid

1.3. Vereiste persoonsgegevens:

Om zich als Gebruiker te kunnen registreren, heeft StubHub de volgende persoonsgegevens nodig: naam en achternaam; e-mailadres; mobiele telefoonnummer.

1.4. Naam van de gebruiker en wachtwoord:

Wanneer de Gebruiker het inschrijvingsproces heeft afgerond, wordt er een Gebruikers ID en wachtwoord toegekend. Het Gebruikers ID komt overeen met het in het inschrijvingsformulier verstrekte e-mailadres. Het persoonlijke wachtwoord wordt direct na registratie gewijzigd door de Gebruiker. De verantwoordelijkheid voor de bescherming en de veiligheid van het Gebruikers ID en het wachtwoord ligt bij de Gebruiker, die ook de verantwoordelijkheid heeft voor alle transacties die onder zijn Gebruikers ID worden uitgevoerd.

1.5. Juistheid van de Informatie

Alle tijdens het inschrijvingsproces verstrekte informatie moet correct zijn. De Gebruiker garandeert alle data die hij verstrekt via de forumlieren die hij invult om gebruik te kunnen maken van de Dienstenn, authentiek zijn. De Gebruiker verplicht zich eveneens de aan StubHub verstrekte informatie bijgewerkt te houden, en te allen tijde actuele gegevens verstrekt te hebben aan StubHub. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, is verantwoordelijk voor foutieve of incorrecte informatie, en de Gebruikers is eveneens verantwoordelijk voor mogelijke ontstane schade aan StubHub of derden, veroorzaakt door het verstrekken van incorrecte of foutieve gegevens.

2. Contract-entiteit

2.1 Als je Tickets verkoopt of koopt op onze Website voor een evenement dat plaatsvindt in:

2.1.1. In het Verenigd Koninkrijk, ga je een overeenkomst aan met StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, United Kingdom, SE1 2AF.

2.1.2. In Mexico, ga je een overeenkomst aan met EVANDTI, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, Mexico.

2.1.3. In Japan, ga je een overeenkomst aan met Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-85122.

2.1.4. In Zuid Korea, ga je een overeenkomst aan met Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.5. Alle overige landen in de wereld, ga je een overeenkomst aan met Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spanje, met CIF (Fiscaal bedrijfsnummer) B-95630034, en registratie in het Handelsregister van Biskaje onder Volume 518, Pagina 69, Tab BI-57766.

2.2. De contractentiteiten zullen hierna als "Stubhub" "wij", "ons", verwoord worden.

2.3. Evandti AR, S.A. is de entiteit die alle betalingen en uitbetalingen op onze Argentijnse site afhandelt. Als je tickets koopt en/of verkoopt op onze Argentijnse site, ga je dus, uitsluitend voor deze betalingsactiviteiten, een overeenkomst met Evandti AR, S.A. aan, naast je overeenkomst met Ticketbis S.L.

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. is de entiteit die alle betalingen en uitbetalingen op onze Braziliaanse site afhandelt. Als je tickets koopt en/of verkoopt op onze Braziliaanse site, ga je dus, uitsluitend voor deze betalingsactiviteiten, een overeenkomst met Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. aan, naast je overeenkomst met Ticketbis S.L.

3. Verkoop van tickets.

3.1. Informatie over het Ticket.

Eenmaal geregistreerd, zal de Gebruiker die geïnteresseerd is in het aanbieden van een Ticket, deze op de Website aanbieden en gedetailleerde informatie verstrekken, waarbij het verplicht is om op zijn minst de volgende informatie gedetailleerd, authentiek en juist te verstrekken: naam van het evenement van het te verkopen Ticket; de datum van het evenement; het soort Ticket; mogelijke restricties die van toepassing zijn op het Ticket; de gewenste prijs voor de uitwisseling. (het Aanbod)

De Verkoper is ook verplicht zijn credit- of debitcardnummer te verstrekken, waarvan de vervaldatum ná de datum van het evenement van het te verkopen Ticket is, en de gewenste betaalmethode, zodat StubHub in geval van verkoop van het aangeboden Ticket, het bedrag kan overmaken naar de Verkoper. De beschikbare betaalwijzen zijn te vinden in het verkoopformulier op de Website.

3.2. Publicatie van het Aanbod

De publicaties van de Gebruiker op de Website, geeft StubHub en, in sommige gevallen, geassocieerde of participerende bedrijven, het niet-exclusieve recht om de ingevoerde data op andere websites, onderdeel van StubHub, te publiceren en tentoon te stellen. Met de publicatie is de Gebruiker verplicht om de transactie gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden, te accepteren en voltooien.

De publicatie van het Aanbod op de Website impliceert ook het begin en de formalisering van de werkovereenkomst als bemiddelaar, door StubHub aan de Verkoper. Deze Dienst genereert kosten, en in het geval van het niet voldoen van de contractvoorwaarden van StubHub, zal StubHub een compensatie ontvangen.

Deze dienst zal commissies opleveren, en indien nodig, ook economische sancties voor niet naleving van het geaccepteerde Aanbod door de koper. StubHub heeft ook het recht om verlies en beschadiging te claimen indien nodig.

3.3. Geldigheidsduur en toepassing van het gepubliceerde Aanbod.

Over het algemeen is de geldigheid van de aangeboden Tickets bepaald door de datum van het evenement waarvan de Tickets worden verkocht. Elk aanbod dat niet onder het "Last Minute Programma" van Tickets valt, en is gepubliceerd door de Verkopers, is geldig tot drie werkdagen vóór aanvang van de datum van het evenement waarvan het Ticket wordt verkocht.

Desalniettemin, in bepaalde gebeurtenissen, kan de geldigheidsduur van het Aanbod variëren, afhankelijk van de omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de macht van StubHub vallen. In dit geval, zal StubHub dit communiceren naar Gebruikers wanneer er daadwerkelijk bewijs van deze omstandigheden is.

3.4. Gratis publicatie.

De publicatie van het Aanbod is gratis voor de Verkoper. De percentuele commissie wordt alleen in rekening gebracht door StubHub in het geval van een effectieve overdracht van de aangeboden Tickets, met uitzondering van de vergoeding voor het schenden van de voorwaarden door de verkoper, dat bepaald is in paragraaf 3.10.

3.5. Credit- of debitcard.

Op het moment dat het Aanbod gepubliceerd wordt, moet de Verkoper een geldig credit- of debitcardnummer verstrekken aan StubHub, met een vervaldatum ná de datum van het te verkopen Ticket van het evenement. Bij het verstrekken van de kaartgegevens, autoriseert de Gebruiker StubHub om de kosten of betalingen voortkomende uit de transacties van de Tickets, en de Dienst geleverd door StubHub uit te voeren, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

3.6. Belastingen over de overdracht van de Tickets.

Als er over de Tickets belasting betaald moet worden, is dit de verantwoordelijkheid van de Verkoper, en de Verkoper moet dit in zijn eindprijs verrekenen. Deze rechten of belastingen zijn onafhankelijk van de Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) die geheven wordt op de Diensten die door StubHub aan de Gebruikers worden geleverd.

3.7. Prijsbepaling van het Aanbod door de Verkoper.

Bij het publiceren van het Aanbod door de Verkoper onder de Algemene Voorwaarden, moet de Verkoper het bedrag vaststellen dat hij wenst te ontvangen voor de overdracht. Hierom moet de Verkoper de gewenste prijs voor de overdracht invullen in het Verkoopformulier. Bij het vaststellen van de prijs is enkel de Verkoper verantwoordelijk, en StubHub maakt hier geen onderdeel van uit, en heeft dus ook geen invloed op de aangeboden prijzen.

Als gevolg hiervan, stelt de Verkoper zelf zijn prijs vast, rekening houdend met de Voorwaarden van paragraaf 3.6, over de belastingen geassocieerd met de transactie, en de kosten van de Dienst die StubHub verleent, volgens de normen van paragraaf 3.8. De Verkoper mag op ieder moment, tot het aanvaarden van een Aanbod van een Koper, de gewenste prijs voor de transactie aanpassen.

3.8. Kosten van de Dienst voor het aanbieden van de Tickets.

Het gebruik van de Website door een Verkoper om zijn Aanbod te verkopen, genereren kosten van de Bemiddelingsdienst van StubHub voor iedere effectieve overdracht van de Tickets via deze website. De kosten voor deze Diensten geleverd door StubHub worden als volgt bepaald:

3.9. De Verkoper koppelen aan een geaccepteerd Aanbod.

Op het moment dat StubHub de eerste e-mail naar de Koper heeft gestuurd, waarin de Verkoper geïnformeerd wordt over de stand van de Verkoop (in afwachting of bevestigd), kan het aanbod niet meer worden teruggedraaid of aangepast, en moet de Verkoper de Tickets voor de Koper bewaren. Zodra een transactie, gepubliceerd volgens de Voorwaarden, is geaccepteerd door de Verkoper en gecommuniceerd aan de Verkoper via e-mail, door StubHub, moet de transactie zo worden uitgevoerd dat de Koper effectief gebruik kan maken van de verworven Tickets.

Alle verkopen zijn definitief. StubHub kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de omstandigheden van het evenement dat plaatsvindt, eventuele veranderingen van locatie, planning, line-up of een annulering, die zich zouden kunnen voordoen. Annulering van betalingen voor voltooide transacties kan alleen door StubHub beoordeeld worden, en enkel wanneer zich bovenstaande incidenten voordoen.

3.10. Niet-naleving door de Verkoper. Sancties:

StubHub zal sancties toepassen in de vorm van administratieve vergoedingen aan Verkopers van transacties die niet met succes worden afgerond wegens het niet nakomen van de verplichtingen van de Verkoper of vanwege een fout. Deze kosten weerspiegelen de kosten die StubHub moet maken voor het oplossen van de aanvragen die niet naar behoren zijn afgerond. StubHub behoudt zich ook het recht voor om het account van de Verkoper te sluiten als de Verkoper herhaaldelijk faalt in het voltooien van transacties. De sancties worden onder de volgende omstandigheden opgelegd aan de Verkoper:

De sancties opgelegd door StubHub aan de Verkoper zullen altijd financiële vergoedingen zijn. Deze zal worden uitgevoerd door de middelen die de Verkoper heeft toegezegd voor een gegarandeerde verkoop, of via de nog openstaande verkoopbetalingen aan de Verkoper. Op welke manier dan ook zullen de sancties altijd opgelegd worden door StubHub, indien de Verkoper de volgende bepalingen niet naleeft:

3.10.1 Sancties als gevolg van de niet tijdige levering van de tickets.

Verkochte Tickets moeten binnen 72 uur na de geselecteerde datum van beschikbaarheid worden verzonden. In het geval dat de Tickets na dit termijn worden verstuurd, wordt de Verkoper automatisch gesanctioneerd voor elk pakket dat te laat wordt afgeleverd. De sancties kunnen worden teruggevonden via de volgende link: Sancties.

Deze sanctie dekt de kosten die StubHub moet maken om het pakket te traceren en aan de verwachtingen van de Koper te voldoen. De Verkoper zal de waarde van de te verkochte bestelling ontvangen, min het eerder genoemde bedrag van de boete voor de te late verzending.

Deze sanctie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

3.10.2 Foutieve, maar door de Koper aangenomen tickets.

Als de Tickets niet voldoen aan de beschrijving in de advertentie, maar de Koper van de Tickets deze wel accepteert, dan wordt er een boete voor de onjuiste Tickets toegepast op de bestelling. De sanctie voor onjuiste Tickets zal overeenkomen met de korting die StubHub verleent aan de Koper, zodat de Koper de Tickets accepteert. Het bedrag dat als korting wordt gegeven aan de Koper, zal enkel en alleen bepaald worden door StubHub, en direct worden verstrekt aan de Koper. De Verkoper zal de waarde van de te verkochte bestelling ontvangen, min het bedrag van de commissie, min het bedrag dat toegekend wordt aan de Koper (als toegepast). Als de Koper NIET akkoord gaat met de foutieve tickets, zal de bestelling als mislukt worden beschouwd, en verwerkt worden als foutieve order, met bijbehorende boete (zie 3.10.3).

De Tickets worden als foutief beschouwd in de volgende gevallen:

Bovenstaande regels zijn van toepassing op de divisies en categorieën op de lay-out van de plattegrond van StubHub. De Tickets moeten de divisies en categorieën van de plattegrond van het evenement, verstrekt door StubHub, weerspiegelen. Als er geen plattegrond is verstrekt, moeten de Tickets hetzelfde overeenkomen met de plattegrond die wordt gebruikt door de promotor van het evenement.

3.10.3 Kosten voor mislukte bestellingen.

StubHub beschouwt een bestelling als mislukt in de volgende gevallen:

Als de Verkoper er niet in slaagt om de Tickets te versturen, of foutieve Tickets verstuurt, en StubHub de Koper een vergoeding of een vervangende Ticket van een andere Verkoper moet verstrekken, zal de Verkoper niet het complete bedrag voor de Verkoop ontvangen, en verplicht zijn een boete voor mislukte bestellingen te betalen.

De boete voor een mislukte bestelling zal afhangen van het verschil tussen de prijs van het verkochte Ticket, en het vervangende Ticket, die van eenzelfde of betere categorie zal zijn. Het minimale bedrag van de sanctie voor foutieve levering, kan geraadpleegd worden via de volgende link: Sancties.

De Verkoper heeft het recht om het foutief verstuurde Ticket terug te vragen wanneer de Koper het gekochte Ticket niet accepteert. Het bedrag voor het versturen van dit Ticket zal betaald worden door de Verkoper. De Koper die een vervangend Ticket van StubHub ontvangt, is verplicht, met het oog op het recht om een terugbetaling uit te oefenen, het foutieve Ticket terug te sturen naar StubHub.

3.11. Versturen van de Tickets door de Verkoper.

De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor het versturen van het pakket met de verkochte tickets. In acht nemend dat het bezorgingsproces varieert, afhankelijk van de verschillende soorten diensten beschikbaar, is de Verkoper absoluut verantwoordelijk voor:

Als er een probleem is met de bezorging en de Verkoper heeft geen bewijs van verzending of het pakket is niet goed ingevoerd, kan StubHub niet nagaan dat het pakket is opgehaald en zal StubHub hierom de Verkoper verantwoordelijk stellen voor de mislukte verzending en de Verkoper beboeten met de eerdergenoemde sancties voor mislukte bestellingen.

3.12. Elektronische Tickets.(e-Tickets).

Als de Verkoper faalt in het versturen of uploaden van de juiste tickets, als beschreven in de advertentie, zal StubHub de Verkoper beboeten met administratieve kosten die overeenkomen met de bovengenoemde sancties. Wanneer de Verkoper een ongeldig PDF-bestand (of een ander formaat) upload of e-mailt, of een eigen bestand aanmaakt door het scannen of kopiëren van het fysieke ticket, zal de bestelling geannuleerd worden en zullen de bijbehorende administratieve sancties opgelegd worden aan de Verkoper.

3.13. Directe bezorging van de tickets.

Als er in de Aanbieding vermeldt wordt dat het om een directe verzending gaat, verplicht de Verkoper zich de Tickets binnen 72 uur na verkoop te versturen. Na 72 uur, mag StubHub de Verkoop annuleren zonder daarvoor enige compensatie aan de Verkoper te hoeven verstrekken. Als de Verkoop niet wordt geannuleerd door StubHub, zal de Verkoper beboet worden voor niet-tijdige levering van de tickets, als beschreven in paragraaf 3.10.1 van dit document. De beslissing om een van beide sancties toe te passen, is alleen te maken door StubHub. Als de termijn voor de directe verzending voorbij is (72 uur na de Verkoop), zal StubHub besluiten of de Verkoop geannuleerd zal worden, of de verkoop voortgezet gaat worden maar de sanctie voor niet-tijdige levering zal toepassen.

3.14. Bedrag verdiend door de Verkoper via de Transactie.

StubHub zal het verschuldigde bedrag van geldige, afgeronde transacties uitbetalen aan de Verkoper in de, op het moment van publiceren gekozen betaalmethode. Het bedrag dat StubHub zal verstrekken aan de Verkoper, zal het bedrag zijn dat is vastgesteld op het moment van het Aanbod, in overeenstemming met paragraaf 3.7.

3.15. Betalingsvoorwaarden en termijn.

De verwerking van verkopen van evenementen worden iedere tweede en vierde maandag (enkel werkdagen) van iedere maand uitgevoerd. De betalingen worden twee werkdagen hierna verwerkt. De periode dat het duurt voordat de betaling is ontvangen, is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

3.16. Het sluiten van een StubHub account.

StubHub behoudt zich het recht voor toelating en uitsluiting van de Website. Elke Verkoper die niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden hier beschreven, kan worden uitgesloten van de website. De Verkoper is verplicht om alle lopende bestellingen te voltooien bij sluiting van het account. StubHub behoudt zich het recht voor om elke verkoop van een Verkoper te annuleren, wanneer het account van de Verkoper is gesloten. Als het account eenmaal is gesloten, zal StubHub alle betalingen afhandelen, na aftrek van de opgelegde boetes.

4. Ticketaankoop.

4.1. Accepteren van een Aanbod.

Elke Koper die geïnteresseerd is in het verwerven van een van de tickets, moet alle Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Het aanvaarden van het Aanbod houdt in dat de Koper akkoord gaat met de door de Verkoper vastgestelde prijs (de prijs wordt enkel door de Verkoper vastgesteld, hierom kan de prijs variëren), de kosten voor de Diensten van StubHub die zal worden berekend in overeenstemming met met paragraaf 4.3, en eventuele transport- en verzendkosten.

Alle Verkopen zijn definitief. StubHub is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van een evenement, een eventuele datum-, tijd-, locatie-, of line-upveradering, of annulering van het evenement. StubHub zal, als mogelijk, de Kopers wel op de hoogte stellen van eventuele veranderingen. Onder geen enkele voorwaarden zal StubHub, betalingen voldaan door de Koper, terugbetalen.

Bij het accepteren van het Aanbod, gaat de Koper akkoord met de Diensten van StubHub. Via dit akkoord machtigt de Koper StubHub het totale bedrag van de transactie te innen inclusief de belastingen over StubHubs Diensten, indien toepasbaar, via de betaalmethode aangegeven aan het begin van het aankoopproces.

Kopers zijn verplicht in de lokale valuta van de te betreden website te betalen, ook als hij tickets koopt voor een evenement in een ander land met verschillende lokale valuta. Elk lid van de StubHub-groep kan dus namens een ander lid van de groep betalingsverwerkende diensten verlenen.

4.2. Verwerving en bevestiging van de aankoop.

Als de aankoop is gedaan, zal StubHub een e-mail naar de Koper sturen, waarin de Verkoper geïnformeerd wordt over de stand van de verkoop (in afwachting of bevestigd), en met informatie over de verkoop. Deze e-mail dient als bewijs voor de transactie tussen de Koper en de Verkoper. In het geval dat de Koper niet bij het evenement aanwezig kan zijn, kan de koper de Diensten van StubHub gebruiken om het Ticket te verkopen.

Wanneer de Verkoper niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden, zal StubHub, waar mogelijk, de Koper betere tickets verstrekken om de aankoop in al zijn aspecten af te sluiten. Indien de levering van andere tickets niet mogelijk is, zal StubHub overgaan tot de terugbetaling aan de Koper van de bedragen die eerder in rekening gebracht zijn voor de ticket, via dezelfde methode die werd gebruikt voor de betaling deze.

4.3. Ticketprijs voor de Verkoper.

De totale ticketprijs wordt als volgt berekend:

De prijs van het Aanbod, vastgesteld door de Verkoper, is de prijs die te zien is op de Website, op de pagina van het evenement, waar de verkoper een Aanbod in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, heeft geplaatst.

Verzendkosten zijn de kosten gegenereerd door het verzenden van de, via de op de Website aangegeven verzendoptie, Tickets door de Verkoper.

De Commissie is samengesteld uit de commissies vastgesteld door StubHub voor het gebruik van de Website door de Koper, en zijn vastgesteld in de volgende paragraaf, met belastingen, indien van toepassing, inbegrepen.

4.4. Servicekosten voor de aankoop van Tickets.

De aankoop Tickets genereert kosten voor de Dienst, ten gunste van StubHub, voor alle transacties die effectief zijn afgerond via de Website. Deze vergoeding van de door StubHub verstrekte Diensten wordt als volgt bepaald:

De levering van de Tickets is onderworpen aan de correctheid en precisie van de door de Koper verstrekte informatie (paragraaf 1.3 van dit document), en aan de beschikbaarheid van de Koper voor het ontvangen van de verzending. In ieder geval, als StubHub extra kosten moet maken, door incorrectheid van de door de Koper verstrekte gegevens of de absentie van de Koper op het moment van levering, worden deze doorberekend aan de Koper.

4.5. Elektronische Tickets (e-Tickets)

In geval van aankoop van een e-Ticket, zal de Koper deze tickets via e-mail ontvangen.

5. Garanties door StubHub

StubHub garandeert de Gebruiker van haar Dienst privacy en veiligheid in de transacties, vertrouwelijkheid in het omgang van de persoonlijke informatie, en de encryptie hiervan via Secure Sockets Layer (SSL) van 2048 bits. Alle processen van transactiebetalingen gemaakt door de Gebruikers, zal verwerkt worden via de terminals van financiële eenheden, met volledige garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid. De garanties voor digitale certificaten voor de verleende diensten, worden verstrekt door VeriSign.

5.1. Garanties voor de Verkoper.

5.2. Garanties voor de Koper.

6. Promoties.

StubHub mag promoties of kortingen uitvoeren op de Diensten, de voorwaarden en omvang hiervan worden bekend gemaakt op de Website en deze promoties of kortingen zullen altijd bedachtzaam vastgesteld worden.

7. Communicatiemeldingen.

In het algemeen, en voor een betere en veiligere manier van communicatie, zal StubHub alle communicatie over de Diensten tussen de Gebruikers (Kopers en Verkopers) geschreven uitvoeren via e-mail, dat op deze manier meteen als bewijs van de Diensten en administratieve verrichtingen dient voor de Gebruikers.

Echter, in uitzonderlijke situaties, voor een snellere communicatie of meldingen die uitgewisseld worden, zal StubHub de Gebruiker via de telefoon contacteren op het telefoonnummer dat de Gebruiker via het registratieformulier heeft opgegeven. Het accepteren van Aanbiedingen door Verkopers en Kopers zal altijd worden bevestigd door StubHub via e-mail op het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven via het registratieformulier.

Alle mededelingen en kennisgevingen gemaakt door de Gebruiker naar StubHub worden als effectief beschouwd, in de volgende gevallen en als gericht aan StubHub per e-mail naar het volgende e-mailadres: help@stubhub.nl.

8. Logistiek. Verzending en ontvangst van Tickets.

Om de verzendingen uit te kunnen voeren, maakt StubHub, als onderdeel van haar Diensten, een verzend- en ontvangstDienst van Tickets beschikbaar voor de Gebruikers. Deze dienst wordt gepubliceerd op de Website en gespecificeerd door StubHub op het moment dat de transactie door de Gebruikers bevestigd wordt. Deze dienst wordt aangeboden door StubHub via een derde partij, een dienstleverancier voor de verzending en ontvangst.

9. Verplichting van het juist gebruik van de Website en haar Diensten.

De Gebruiker belooft om de Website en haar Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Wet, de Algemene Voorwaarden van de Diensten, en andere meldingen, alsook in overeenstemming met moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde.

Met het oog hierop zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de Diensten die schadelijk kunnen zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enige wijze de Diensten, het computerapparatuur, documenten, bestanden of informatie opgeslagen op een computer van StubHub, of van een gebruiker of derde internetgebruiker schade toebrengen (hacken) aan de hard- en/of software, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren.

10. Verplichting tot het juist gebruik van de inhoud.

In overeenstemming met het voorgaande, verbindt de Gebruiker zich ertoe de inhoud beschikbaar gesteld aan de Gebruikers van de Website, die inbegrepen maar niet gelimiteerd zijn aan berichten, foto's, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele- en audiobestanden, evenals grafieke vormgeving en berichtcodering (hierna, de "Inhoud"), te gebruiken in overeenstemming met de Wet, de Algemene Voorwaarden van de Dienst, de gebruikersrichtlijnen en andere meldingen, alsook in overeenstemming met moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde, te gebruiken, en zich te onthouden van:

De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen of het proberen te verkrijgen van de inhoud met behulp van methoden of procedures die afwijken van de hiervoor bedoelde, aangewezen of beschikbare middelen, op de pagina’s waar de inhoud wordt gevonden, of in het algemeen, de middelen die normaalgesproken hiervoor worden gebruikt op het internet, zolang ze geen risico of beschadiging toebrengen aan de website, de Inhoud of de Dienst.

11. Introductie van hyperlinks die toegang geven tot de Website en haar Diensten.

De Gebruikers, en in het algemeen alle personen die een hyperlink tussen hun website en de StubHub website willen vastleggen (hierna, "Hyperlink") moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

12. Intellectuele of industriële eigendomsrechten. Geen licentie.

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, van welke aard dan ook, die op de website verschijnen, zijn eigendom van StubHub, of van derden. De Gebruiker heeft geen enkel recht van gebruik van, of toegang tot, de benoemde handelsmerken, handelsnamen, de Website en/of de Diensten, of andere onderscheidende tekens, noch mag hij pretenderen deze te hebben.

Bovendien is de inhoud intellectueel eigendom van StubHub, of van derden, en kan het niet afgestaan worden aan de Gebruiker, zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, behalve de dergelijke inhoud die strikt noodzakelijk is voor het correct gebruik van de Website en haar Diensten.

13. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden.

13.1. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden voor de werking van de Website en de Diensten.

Beschikbaarheid, continuïteit en feilbaarheid.

StubHub geeft geen garantie voor de beschikbaarheid, continuïteit en de werking van de Website en haar Diensten. Als mogelijk, zal StubHub de Gebruiker altijd waarschuwen voor iedere onderbreking in de werking van de Website en haar Diensten. StubHub geeft geen garantie voor haar beschikbaarheid, en in het bijzonder, dat de Gebruikers de Website en haar Diensten effectief kunnen gebruiken, en toegang hebben tot de verschillende webpagina’s die de Website vormen, of degene waar de Diensten van verstrekt worden.

StubHub, sluit zich, voor zover de Wet dat toestaat, uit van elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit het gebrek van beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Website en de Diensten, alsook van verkeerd gebruik van de Gebruikers, de feilbaarheid van de Website en haar Diensten, en in het bijzonder, maar niet exclusief, het falen van het bereiken van sommige websites die onderdeel uitmaken van de Website, of die waarvan de Diensten worden uitgevoerd.

13.2. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden voor de Inhoud.

Kwaliteit.

StubHub heeft geen controle over, en garandeert ook niet de absentie van, virussen of andere elementen in de Inhoud, of andere elektronische documenten of bestanden, die de Computer (software en hardware)kan wijzigen.

StubHub wijst alle verantwoordelijkheid af, voor wat voor schade dan ook, veroorzaakt door een virus of de aanwezigheid van de inhoud, andere elementen, of elektronische documenten of bestanden, dat de Computer (software en hardware) kan wijzigen.

Juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit.

StubHub, garandeert niet de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. StubHub, wijst iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan een gebrek aan juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit af.

13.3. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de Website, haar Diensten, en de Inhoud door Gebruikers.

StubHub, heeft niet de verplichting om te controleren, en controleert dan ook niet, het gebruik van de Website, haar Diensten en de Inhoud door de Gebruikers. In het bijzonder garandeert StubHub niet dat de Gebruikers ijverig en voorzichtig gebruik maken van de Website, haar Diensten en haar Inhoud, en dit volgens de Algemene Voorwaarden doen.

StubHub is niet verplicht om de identiteit van de Gebruikers, noch de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of de authenticiteit van de gegevens verstrekt door gebruikers voor andere Gebruikers, te controleren, en doet dat ook niet.

StubHub, wijst iedere aansprakelijkheid voor schade af, van welke aard ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van haar Diensten en Inhoud door Gebruikers, die te wijten kunnen zijn, aan een gebrek van waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en / of de authenticiteit van de gegevens verstrekt door Gebruikers over zichzelf naar andere Gebruikers en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wijst StubHub ook de aansprakelijkheid af, voor schade, van welke aard dan ook, die te wijten kan zijn aan de imitatie van een derden door een Gebruiker in wat voor soort van communicatie dan ook, via de Website.

14. Bescherming van persoonlijke gegevens. Cookiegebruik.

Om van sommige Diensten gebruik te kunnen maken, moeten Gebruikers eerst een aantal persoonlijke gegevens aan StubHub verstrekken (hierna "Persoonlijke Gegevens"). StubHub zal deze persoonlijke gegevens bewaren onder bescherming van het Privacybeleid.

StubHub heeft het Wettelijk vereiste niveau van veiligheid en bescherming ingesteld, en heeft ook andere technische middelen en maatregelen ter bescherming ingesteld. Wel moet de Gebruiker zich ervan bewust zijn, dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

StubHub kan gebruikmaken van Cookies als een Gebruiker door de pagina's van de Website navigeert. De Cookies die gebruikt worden op de pagina's van de Website zijn alleen geassocieerd met een computer (anonieme Gebruiker) en zijn niet verbonden aan de naam en achternaam van de Gebruiker. Dankzij Cookies is het mogelijk voor StubHub het navigatiesysteem te herkennen van de geregistreerde Gebruikers, nadat ze de eerste keer zijn geregistreerd, waardoor het niet nodig is om zich te registreren voor elk bezoek aan de gebieden en Diensten die exclusief beschikbaar zijn voor hen. De gebruikte Cookies kunnen geen andere cookiebestanden lezen, aangemaakt door andere providers. Gebruikers kunnen hun provider configureren om op het scherm te worden geïnformeerd over de ontvangst van Cookies, en de installatie van Cookies op hun harde schijf hinderen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van de navigator om hier meer over te weten te komen.

De Cookies die worden gebruikt op de pagina's van de Website, worden bediend door StubHub, of via verschillende servers bediend door hen of door servers van bepaalde derden die de Diensten verrichten en Cookies bedienen voor StubHub (bijvoorbeeld de Cookies die worden gebruikt om de publiciteit en vastgestelde Inhoud te bedienen, en die de Gebruiker de publiciteit en vastgestelde Inhoud doet laten zien op tijd, met frequentie en in een vooraf bepaalde vorm). Voor meer informatie over de door StubHub gebruikte Cookies, lees het Cookiebeleid

15. Intrekking en opschorting van de Diensten.

StubHub kan altijd haar Diensten, van Gebruikers die de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schendt, intrekken of opschorten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

16. Duur en beëindiging.

Het gebruik van de Diensten van de Website, en andere Diensten, zijn in principe voor onbepaalde tijd. Desondanks is StubHub geautoriseerd om het gebruik van de Websitedienst en of van andere Diensten in te trekken of te beëindigen, op elk moment. Als mogelijk zal StubHub een zo voortijdig mogelijke aankondiging doen van het beëindigen of werken aan de Diensten van de Website, of die van andere diensten.

17. Toegepaste wetgeving en rechtspraak.

De Algemene Voorwaarden en de aangeboden Diensten worden compleet en altijd geregeld volgens de Spaanse Wet en de Spaanse Mercantiele Wetgeving. Voor consumenten is bovendien de lokale wettelijke consumentenbescherming van toepassing. Als nodig zullen geschillen tussen partijen over het voldoen aan, of de interpretatie van de huidige Algemene Voorwaarden, overgelaten worden aan de toegepaste wetgeving en rechtspraak van de stad van Bilbao, Spanje. Hoe dan ook, de partijen zullen altijd al het mogelijke doen om eventuele conflicten vreedzaam op te lossen.


1 juli 2019 We hebben de gebruikersovereenkomst bijgewerkt

Dit zijn belangrijke wijzigingen in de gebruikersovereenkomst:

Contractentiteit: we hebben in sectie 2 opgenomen dat de contractentiteit van een klant kan variëren, afhankelijk van de locatie van het evenement waarvoor de klant een ticket koopt of verkoopt.

Door StubHub en onze services te blijven gebruiken accepteer je de bijgewerkte overeenkomsten, kennisgevingen en beleidsregels.

De wijzigingen die op 1 juli 2019 in de gebruikersovereenkomst zijn aangebracht, gaan voor alle gebruikers op 1 augustus 2019 in.

We gebruiken cookies om onze webservices te verbeteren. Als je verder surft, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik ervan. Meer informatie over Cookiebeleid hier.