Privacybeleid

StubHub stelt alles in het werk om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring geldt voor alle StubHub-websites, -toepassingen, -services en -tools (gezamenlijk 'Services' genoemd) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe je er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

Deze privacyverklaring geldt ook voor de levering van StubHub-services via websites, toepassingen, services of tools van StubHub-partners waarin ernaar wordt verwezen, en/of waar je aanbiedingen en de content ervan kunnen worden gepubliceerd of geadverteerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen inhoudelijke wijzigingen in deze privacyverklaring aan door middel van de Service of via email.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd middels verwijzing naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Tot persoonlijke gegevens behoort geen informatie die anoniem is gemaakt of is samengevoegd, zodat deze niet meer kan worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins.

We verzamelen persoonlijke gegevens van je wanneer je onze Services gebruikt.

We verzamelen persoonlijke gegevens van jou en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Services gebruikt, je inschrijft voor een account bij ons of bij een van onze partners waar we rechtstreeks of via externe processors/providers ticketservices aanbieden, ons informatie verstrekt via een webformulier of in de context van speciale acties (inclusief prijstrekkingen), je account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, deelneemt aan discussies in communityforums of op andere wijze met ons communiceert.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals gegevens die je identificeren, zodat je onze Services kunt gebruiken of een transactie kunt verwerken, is nodig om akkoord te gaan met onze 'Gebruikersovereenkomst' (gedefinieerd als de Gebruikersovereenkomst of Voorwaarden van de Services waartoe een gebruiker toegang heeft). De verstrekking van overige persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te maken van onze Services.

We kunnen ook persoonlijke gegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je onze Services gebruikt of je inschrijft voor een account bij ons

 • Identificerende gegevens zoals je naam, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, informatie als zakelijk verkoper of BTW-nummer wanneer je je inschrijft voor een account bij ons.
 • Informatie die je ons verstrekt wanneer je een profiel maakt op StubHub, dat een profielfoto en toegang tot je camera en/of fotobibliotheek kan bevatten (als je ervoor kiest deze service op je computer of apparaat in te schakelen); evenementen die je gaat bijwonen of hebt bijgewoond op basis van je aankopen op StubHub ('Mijn activiteit'); je favoriete artiesten, optredens, teams, locaties, genres of andere interesses die gerelateerd zijn aan evenementen, op basis van je gescande muziekbibliotheken (als je ervoor kiest deze service op je computer of apparaat in te schakelen) en alles wat jij op StubHub als een favoriet aanduidt (gezamenlijk je 'Favorieten'); je StubHub-weergavehistorie van evenementen of artiesten; de identiteit en contactgegevens van je vrienden op basis van de contactpersonen in het adresboek van je telefoon (als je ervoor kiest deze service op je computer of apparaat in te schakelen) en je vriendenlijsten op eventueel gekoppelde socialemedia-accounts
 • Koop- of verkoopgegevens die je tijdens een transactie verstrekt of andere transactiecontent die je genereert of die verband houdt met je account als resultaat van een transactie waarbij je betrokken bent.
 • Andere content die je genereert of die aan je account is verbonden (zoals weergave van tickets of pogingen tot afhandeling)
 • Financiële gegevens (zoals creditcard-, bankpas-, PayPal- of bankrekeninggegevens) in verband met een transactie.
 • Informatie over verzending en facturering, en andere informatie die wordt gebruikt om een object te kopen of te verzenden en, als via een van onze programma's postservices worden aangeboden, informatie die vereist is om de douane te passeren (zoals een btw-nummer of andere identificatienummers), en relevante verzendgegevens (zoals trackingnummers en trackingupdates)
 • In sommige gevallen kun je, wanneer je onze Services gebruikt, je leeftijd, geslacht, interesses en favorieten vermelden
 • Je kunt ons ook overige informatie verstrekken door middel van een webformulier, door je account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen, door je deelname aan discussies in communityforums, door chats, door de oplossing van geschillen, door verwijzingsservices of doordat je op een andere wijze met ons communiceert over onze Services.
 • Opnamen van telefoongesprekken, op voorwaarde dat toestemming voor opname is verkregen, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving;
 • Aanvullende gegevens die we volgens van toepassing zijnde nationale wetgeving moeten of mogen verzamelen en verwerken om je te identificeren of je identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Services gebruikt of je inschrijft voor een account bij ons

 • We verzamelen informatie over je interactie met onze Services, je advertentievoorkeuren en je communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je toegang krijgt tot onze Services. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: apparaat-ID of unieke identificatie, apparaattype, ID voor advertenties en unieke apparaattoken
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van je mobiele apparaat. Vergeet niet dat je met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatieservices door een toepassing op je mobiele apparaat kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van het apparaat
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over je paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL's, advertentiegegevens, je IP-adres, je browsegeschiedenis en je webloggegevens

Persoonlijke gegevens die we verzamelen met cookies en vergelijkbare technologie

 • We gebruiken cookies, webbakens, unieke ID's en vergelijkbare technologie om gegevens te verzamelen over de pagina's die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je uitvoert wanneer je onze Services gebruikt binnen onze advertenties of e-mailcontent
 • Zie Cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën (ook Cookiebeleid genoemd) voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en hoe je ze beheert.

Persoonlijke gegevens die uit andere bronnen worden verzameld

 • We vullen persoonlijke gegevens die we rechtstreeks verzamelen, aan met gegevens die we verzamelen van derden en voegen die toe aan je accountgegevens. We verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar zijn in het van toepassing zijnde rechtsgebied, aanvullende contactgegevens, gegevens van kredietcontroles en gegevens van kredietbureaus, voor zover toegestaan door van toepassing zijnde nationale wetgeving
 • We staan toe dat je gegevens deelt met sociale-mediasites of sociale-mediasites gebruikt om je account te maken of om je account te verbinden met de desbetreffende sociale-mediasite. Deze sociale-mediasites mogen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die door de sites over jou worden bewaard (bijvoorbeeld content die je hebt bekeken, content die je leuk hebt gevonden, informatie over de advertenties die aan je zijn getoond of waarop je hebt geklikt, enzovoort). Als je ons toegang verleent tot een site met videocontent, ga je ermee akkoord dat we gedurende ten minste twee jaar of totdat je je toestemming intrekt of je verbinding met de sociale-mediasite verbreekt, jouw weergave van video mogen delen met of informatie over jouw weergave van video mogen verkrijgen van externe sociale-mediasites. Je bepaalt tot welke persoonlijke gegevens je ons toegang verleent met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende sociale-mediasite en de machtigingen die je ons verleent wanneer je ons toegang geeft tot de persoonlijke gegevens die door de desbetreffende sociale-mediasite over jou worden bewaard. Door een account die door een sociale-mediasite wordt beheerd, te koppelen aan je account en ons toestemming te geven toegang tot deze gegevens te krijgen ga je ermee akkoord dat we de gegevens die door deze sociale-mediasite worden verstrekt, in overeenstemming met deze privacyverklaring mogen verzamelen, gebruiken en bewaren. We kunnen ook invoegtoepassingen of andere technologie van verschillende sociale-mediasites gebruiken. Als je klikt op een link die wordt verschaft door een invoegtoepassing van sociale media, maak je vrijwillig verbinding met die sociale-mediasite
 • Persoonlijke gegevens over iemand anders moet je ons alleen verstrekken met toestemming van die persoon. Je gaat ermee akkoord deze persoon te informeren over hoe we zijn of haar persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring verzamelen, gebruiken en bewaren

Hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken je persoonlijke gegevens om onze Services te leveren en te verbeteren, je een persoonlijke ervaring op onze sites te bieden, contact met je op te nemen over je account en onze Services, je klantenservice te leveren, je persoonlijke advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we van je verzamelen, voor allerlei zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgrondslagen voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrondslag we je persoonlijke gegevens gebruiken.

We gebruiken je persoonlijke gegevens om een overeenkomst met je na te komen en je onze Services te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om je vitale belangen te beschermen of omdat dit vereist is voor het algemeen belang. Dit omvat:

 • Betalingsverwerking en accountbeheer bieden, onze Services aanbieden, meten en verbeteren, onze Services veilig en operationeel houden en sitecontent die objecten en services bevat die je kunnen bevallen, aanpassen in reactie op handelingen die je uitvoert
 • Contact met je opnemen over je account om problemen met je account op te lossen, een geschil op te lossen, verschuldigde bedragen te innen of anderszins om klantenservice te bieden
  • Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met je opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, sms-berichten, post en mobiele pushberichten
  • Wanneer we via de telefoon contact met je opnemen kunnen we om redenen van efficiëntie automatisch uitgevoerde of vooraf opgenomen gesprekken en sms-berichten gebruiken, zoals beschreven in onze Gebruikersovereenkomst en zoals toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving. Er kunnen bericht- en -datatarieven gelden
 • Andere services bieden waarom je hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen.
 • We gebruiken algemene locatiegegevens om je op locatie gebaseerde services te bieden (zoals advertenties, zoekresultaten en andere persoonlijke content)
 • Fraude, inbreuk op de beveiliging of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten voorkomen, opsporen, onderzoeken en de gevolgen ervan beperken, en/of anderszins voldoen aan vereisten van regelgeving
 • Om onze Gebruikersovereenkomst, deze privacyverklaring of ander beleid toe te passen

We gebruiken je persoonlijke gegevens om onze wettelijke belangen te beschermen in gevallen waarin jouw rechten en vrijheden niet opwegen tegen deze belangen. We hebben mechanismen geïmplementeerd om onze belangen af te wegen tegen jouw rechten. Dit omvat:

 • Onze Services personaliseren, meten en verbeteren, en nieuwe Services ontwikkelen
 • Onze content en advertenties aanpassen, meten en verbeteren aan de hand van jouw voorkeuren voor aangepaste advertenties
 • Contact met je opnemen via e-mail of post om coupons, kortingen en speciale acties aan je aan te bieden, je mening vragen door middel van enquêtes of vragenlijsten en je informeren over onze Services, zoals toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving
 • Contact met je opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met je vermogen onze Services te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere typen campagnes in verband met openbaar beleid.
 • Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van je communicatievoorkeuren
 • De prestaties meten van onze marketingcampagnes via e-mail (bijvoorbeeld door open- en klikfrequenties te analyseren)
 • De prestaties van een verkoper meten
 • De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren

We mogen je persoonlijke gegevens met je toestemming gebruiken voor het volgende:

 • Op basis van je voorkeuren marketing, berichten of prijsalerts aan je voorleggen via telefoongesprekken, e-mail, sms-berichten of tekst
 • Marketing aan je voorleggen van andere eBay-ondernemingen
 • Marketing van derden aan je voorleggen.
 • Advertenties van derden aanpassen die je mogelijk op websites van derden ziet
 • Je exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde services aan te bieden
 • Je vertrouwelijke persoonlijke gegevens gebruiken om transacties in bepaalde rubrieken mogelijk te maken

Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde beslissingen over je die een wezenlijk effect op je hebben, tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met je hebben, we je toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Je keuzen over hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken

Je kunt kiezen hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken om met je te communiceren, je marketinginformatie te sturen en je aangepaste en relevante advertenties te tonen. Je kunt ook aangeven of je ingelogd wilt blijven bij je account.

Communicatievoorkeuren

Je kunt je voorkeuren voor e-mailcommunicatie instellen in Mijn account.

Marketing

Als je geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kun je je abonnement opzeggen met de link in een e-mail die je hebt ontvangen, je berichtvoorkeuren wijzigen in Mijn account, je communicatievoorkeuren aangeven op de manier die in de rechtstreekse communicatie van ons wordt beschreven, of contact met ons opnemen in het gedeelte Contact opnemen, hieronder. Vergeet niet dat we je persoonlijke gegevens zonder jouw expliciete toestemming niet aan derden verkopen of verhuren, of deze op enige andere wijze aan derden openbaar maken voor hun marketingdoeleinden.

Advertenties

Als je niet wilt deelnemen aan onze programma's voor aangepaste advertenties, kun je die uitschakelen door de aanwijzingen te volgen in de desbetreffende advertentie of met behulp van de programma's die worden beschreven in Cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën. Het effect van een uitschakeling is dat aangepaste advertenties worden gestopt, maar het verzamelen van persoonlijke gegevens gaat door zoals verder beschreven in deze privacyverklaring. We staan niet toe dat derden zonder jouw toestemming je persoonlijke gegevens op onze sites voor hun eigen advertentiedoeleinden volgen of verzamelen.

Automatische vrienden

Als je ervoor kiest je Facebook-profiel en/of je adresboek te synchroniseren met je StubHub-account, zie je automatisch de activiteiten van je vrienden (bijvoorbeeld of zij een evenement bijwonen of hebben bijgewoond) en hun favorieten in je Mijn activiteit-feed en andersom. Je kunt de automatische vriendfunctie uitschakelen en je voorkeuren voor delen (inclusief of je bepaalde elementen wilt delen in je Mijn activiteit-feed) wijzigen in je accountinstellingen.

Ingelogd blijven

Wanneer je via onze Services inlogt bij je account, bieden we je de mogelijkheid een bepaalde tijd bij je account ingelogd te blijven. Als je een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we je aan niet ingelogd te blijven. Jij of een andere gebruiker van de computer of browser waarmee je hebt ingelogd, kan het grootste deel van je account weergeven en gebruiken, en kan gedurende deze inlogperiode zonder enige verdere toestemming bepaalde specifieke acties uitvoeren. Jij of een andere gebruiker van deze computer of browser kan de volgende specifieke acties en accountactiviteiten uitvoeren:

 • Een object weergeven
 • Objecten aan je winkelwagentje toevoegen en afhandelen
 • Toevoegen aan favorieten
 • De pagina Mijn account weergeven
 • Bestelgegevens weergeven of bewerken
 • De profielpagina of informatie over je vrienden weergeven
 • Activiteiten na de verkoop uitvoeren

Als je probeert je wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountactiviteiten probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, moet je mogelijk je wachtwoord invoeren.

Je kunt je inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of je cookies te wissen. Als je bepaalde privacy-instellingen van de browser hebt ingeschakeld, kan je inlogsessie ook worden beëindigd doordat je gewoon je browser sluit. Als je een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet je uitloggen en/of je cookies wissen wanneer je klaar bent met onze Services om je account en je persoonlijke gegevens te beschermen.

Manieren om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en deze te beheren en te corrigeren

We respecteren je recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door van toepassing zijnde wetgeving. We ondernemen ook stappen om te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kloppen en up-to-date zijn.

 • Je hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens we over je onderhouden
 • We verschaffen je op verzoek een kopie van je persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare, door machines leesbare indeling en we kunnen die ook aan andere bedrijven verschaffen
 • Als je persoonlijke gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, heb je het recht ons te vragen deze bij te werken
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonlijke gegevens
 • Je kunt ons ook vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor je toegang tot onze Services

Toegang tot en correctie en verwijdering van je persoonlijke gegevens

Je kunt de meeste van je persoonlijke gegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij je account. Werk je persoonlijke gegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee dat als je een openbare posting plaatst, je deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

We honoreren wettelijke rechten die je hebt om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te wissen. Als je om toegang wilt verzoeken en wilt weten of er kosten in rekening worden gebracht, als dat wordt toegestaan door van toepassing zijnde nationale wetgeving, neem je contact met ons op volgens de aanwijzingen in het gedeelte Contact opnemen, hieronder. Als je een wettelijk recht hebt om toegang te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van je persoonlijke gegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met van toepassing zijnde nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren je persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Als je verzoekt dat we stoppen met de verwerking van bepaalde of al je persoonlijke gegevens of als je je toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze openbaarmaking van je persoonlijke gegevens voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, intrekt, zijn we mogelijk niet in staat je alle Services en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst worden toegestaan.

Op jouw verzoek sluiten we je account en stoppen we met weergeven van je persoonlijke gegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van je accountactiviteit en in overeenstemming met van toepassing zijnde nationale wetgeving.

Hoe we je persoonlijke gegevens kunnen delen

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere eBay-ondernemingen of aan derden. Openbaarmaking kan vereist zijn om je toegang te kunnen bieden tot onze Services, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Services te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de persoonlijke gegevens die we openbaar maken, zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder jouw toestemming verkopen of verhuren we je persoonlijke gegevens niet en maken we ze niet op enige andere wijze aan derden openbaar voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

We kunnen je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden openbaar maken aan de volgende partijen:

eBay-ondernemingen, op basis van onze legitieme zakelijke interesses, die de gegevens mogen gebruiken voor het volgende:

 • Gezamenlijke content en services aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)
 • Helpen mogelijk frauduleuze en illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuk op gegevensbeveiliging op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken
 • Aangepaste advertenties aan je tonen
 • Hun producten, sites, toepassingen, services, tools en marketingcommunicatie verbeteren
 • eBay-ondernemingen gebruiken je persoonlijke gegevens alleen om je marketingberichten te sturen als je erin hebt toegestemd dergelijke berichten van hen te ontvangen of indien anderszins toegestaan door wetgeving

Zakelijke partners van StubHub

 • We kunnen bepaalde identificerende gegevens en andere persoonlijke gegevens over je transactie, die persoonlijke informatie kunnen bevatten, met bedrijfspartners delen wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk wordt geacht zodat StubHub jou de Services kan bieden of jij er gebruik van kunt maken. We kunnen dit soort informatie bijvoorbeeld delen met partnerteams, locaties, artiesten, sportleagues of andere derden die betrokken zijn bij het evenement waarvoor je een ticket verkoopt of koopt
 • We mogen je persoonlijke gegevens met je toestemming delen met bedrijfspartners die erom verzoeken om je een betere ervaring te bieden wanneer je onze Services gebruikt of de services van de bedrijfspartner (inclusief hun onafhankelijke marketingdoeleinden volgens hun privacybeleid)

De volgende serviceproviders en financiële instellingen die onze partner zijn:

 • Externe serviceproviders die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze Services en services voor betalingsverwerking, ons helpen aangepaste advertenties te tonen en ons helpen met het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruikersovereenkomst, fraude en/of inbreuk op de beveiliging, het innen van rekeningen, het bieden van partner- en beloningsprogramma's, het aanbieden van co-branded creditcards en andere zakelijke activiteiten
 • Externe financiële instellingen met wie we samenwerken om je financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke content en services kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële instellingen gebruiken je persoonlijke gegevens alleen om je marketingberichten te sturen als je om hun services hebt verzocht
 • Externe expediteurs (bijvoorbeeld DHL, UPS, USPS, enzovoort) met wie we leveringsadressen, contactgegevens en trackinggegevens delen om de levering mogelijk te maken van gekochte objecten, en overige communicatie omtrent leveringen
 • Externe providers van websites, toepassingen, services en tools met wie we samenwerken, zodat zij je aanbiedingen en de content ervan kunnen publiceren en ermee kunnen adverteren op hun websites of in hun toepassingen, services en tools. Als we persoonlijke gegevens aan externe providers overdragen met de content van je aanbiedingen, gebeurt dat alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens door de externe provider beperkt tot verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met ons, en wordt de externe provider verplicht beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot dergelijke gegevens. Externe providers mogen persoonlijke gegevens die in je aanbiedingen zijn opgenomen niet verkopen, verleasen of op enige andere wijze overdragen aan derden

Autoriteiten, gerechtelijke procedures en wettelijke verplichtingen

 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten, onze Gebruikersovereenkomst toe te passen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere content de rechten van anderen schendt of de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen
 • Aan autoriteiten, overheidsinstellingen of geautoriseerde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek of juridisch proces in verband met een juridisch onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot juridische aansprakelijkheid voor ons, jou of een van onze andere gebruikers. We maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek, zoals naam, plaats, staat, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, historie van gebruikersnaam, IP-adres, klachten over fraude en verkoop- en aankoophistorie.
 • Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door van toepassing zijnde nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over late of gemiste betalingen of ander in gebreke blijven van je account dat kan worden opgenomen in je kredietrapport of -dossier)
 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de openbaarmaking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden
 • Aan derden in reactie op een legitieme en geverifieerde juridische klacht

Andere StubHub-gebruikers die zijn geautoriseerd door jou of door jouw gebruik van onze Services

 • Indien nodig kunnen verkopers informatie over je ontvangen die nodig is om de transactie te voltooien, loketservices te bieden of te zorgen dat je toegang tot het evenement krijgt, zoals je naam, e-mailadres, contactgegevens, verzend- en factureringsadres of andere gegevens. Kopers kunnen in bepaalde gevallen gegevens van de verkoper zien, bijvoorbeeld als retouradres op de zending met het ticket
 • De andere gebruiker, die je gegevens ontvangt, mag deze alleen gebruiken voor doeleinden die verband houden met de transactie. Tenzij je ermee akkoord bent gegaan marketing van de andere gebruiker te ontvangen, mag deze geen contact met je opnemen voor marketingdoeleinden
 • Gebruikers ongewenste of dreigende berichten sturen is een schending van onze Gebruikersovereenkomst

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan PayPal Inc. en PayPal-ondernemingen

 • Om mogelijk illegale handelingen, fraude en/of inbreuk op de beveiliging te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken, en risico's te beoordelen en te beheersen, bijvoorbeeld om je te waarschuwen als er frauduleuze activiteiten op je StubHub-account of PayPal-rekeningen zijn gedetecteerd
 • Om klantenservice te bieden, bijvoorbeeld om te helpen met je account of om geschillen op te lossen (zoals geschillen over facturering of transacties)
 • Om de verwerking mogelijk te maken van betaalkaarten wanneer je binnen onze Services betaalt met een betaalkaart en we PayPal gebruiken om je betaling te verwerken
 • Om verzending en verwante services mogelijk te maken voor aankopen die je met PayPal hebt gedaan

Wijziging van eigendom

Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze internationale privacynormen. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit deze privacyverklaring volgt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Als we van plan zijn je persoonlijke gegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvang je vooraf bericht over de verwerking van je gegevens voor de nieuwe doelen.

Hoe we je persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de Services te bieden waarom je hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van ons beleid.

Onze specifieke bewaartijden voor persoonlijke gegevens zijn gedocumenteerd. Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de context van de Services die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartijd:

 • Hoe lang zijn de persoonlijke gegevens nodig om onze Services aan te bieden? Dit omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële records. Dit is de algemene regel die de basis vormt van onze bewaartijden voor gegevens
 • Zijn de persoonlijke gegevens vertrouwelijk? In dat geval is een kortere bewaartijd meestal gepast
 • Heb je toestemming gegeven voor een langere bewaartijd? In dat geval bewaren we de gegevens zo lang als jij hebt geaccepteerd
 • Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht je persoonlijke gegevens te bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonlijke gegevens die worden bewaard in verband met een proces

Als we je persoonlijke gegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het opslaan en verwijderen van gegevens.

Cookies en vergelijkbare technologie

Wanneer je onze sites, services, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde serviceproviders cookies en vergelijkbare technologie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden. Je kunt onze volledige cookieverklaring lezen voor meer informatie.

Hoe we je persoonlijke gegevens beveiligen

We beveiligen je persoonlijke gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. De veiligheidsmaatregelen die we nemen, omvatten firewalls en gegevensversleuteling, fysieke toegangsbeperking en gecontroleerde toegang tot informatie. Ga naar Veilig handelen voor meer informatie over veilig handelen wanneer je online koopt en verkoopt of om een probleem te melden met je account.

Wereldwijde privacynormen

We hebben wereldwijde privacynormen opgesteld voor alle bedrijven van eBay Inc. Deze normen worden BCR's (Binding Corporate Rules: bindende bedrijfsregels) genoemd. Deze normen komen voort uit onze wens je persoonlijke gegevens te beveiligen en onze verplichtingen op het gebied van privacy na te komen binnen de eBay-ondernemingen. Meer informatie over onze BCR's en onze wereldwijde privacynormen is beschikbaar in het Privacycentrum van eBay.

Datacontrollers en Data Protection Officers (medewerkers voor gegevensbescherming)

Leer meer over wie je datacontroller is. Deze is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van je persoonlijke gegevens, in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen, deze privacyverklaring en eventueel van toepassing zijnde nationale wetgeving

Datacontrollers en Data Protection Officers (medewerkers voor gegevensbescherming)

Dit is je datacontroller voor de Services:

 • Als je ingezetene bent van de Verenigde Staten, is je datacontroller is StubHub, Inc. (inclusief het gelieerde bedrijf Last Minute Transactions, Inc. (operator van Last Minute Services)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105
 • Als je ingezetene bent van Canada, is je datacontroller StubHub Canada Ltd., 500 King Street West, Suite 200. Toronto. Ontario M5V1L9, Canada
 • Als je in het Verenigd Koninkrijk woont, is je datacontroller StubHub (UK) Limited, 5 New Street Square, Londen EC4A 3TW
 • Als je ergens anders woont, is je datacontroller Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº 6, 48001 Bilbao, Vizcaya, Spanje

Je datacontroller is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van je persoonlijke gegevens, in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen, deze privacyverklaring en eventueel van toepassing zijnde nationale wetgeving

Je datacontroller mag gegevens overdragen aan andere leden van de eBay Inc.-bedrijvengroep die onze BCR's hebben ondertekend, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We kunnen je persoonlijke gegevens verwerken en bewaren op onze servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld, waar onze datacenters zich bevinden. Voor als je in de Europese Unie woont, heeft StubHub geschikte veiligheidsmaatregelen genomen om te garanderen dat je gegevens worden verwerkt volgens van toepassing zijnde juridische vereisten. Je kunt meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen opvragen door contact met ons op te nemen via het gedeelte Contact opnemen hieronder.

Indien we wettelijk verplicht zijn om dat te doen, hebben we Data Protection Officers (DPO's: medewerkers voor gegevensbeveiliging) aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het privacyprogramma bij elk van de respectievelijke datacontrollers. Je kunt contact met onze DPO's opnemen met behulp van de informatie bij Contact opnemen, hieronder in deze privacyverklaring.

Overige belangrijke informatie over privacy

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die je mogelijk belangrijk vindt, met betrekking tot je gebruik van onze Services.

Wat gebeurt er wanneer je je persoonlijke gegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers kunnen toegang hebben tot de informatie die je op StubHub deelt, zoals hierboven beschreven onder Automatische vrienden of wanneer dat nodig en gepast is om een transactie te voltooien, zoals hierboven beschreven in Hoe we je persoonlijke gegevens kunnen delen.

Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van transactiegegevens die je via StubHub ontvangt

Voor bepaalde transacties kunnen we je de persoonlijke gegevens van de andere gebruiker verstrekken (zoals de naam, de account-ID, het e-mailadres, de contactgegevens en de transactiegegevens), zodat je de transactie kunt voltooien of toegang tot de locatie kunt regelen. Jij hebt, onafhankelijk van ons, de controle over deze gegevens en we raden je aan de andere gebruiker te informeren over je privacypraktijken en zijn of haar privacy te respecteren. In ieder geval moet je je houden aan de van toepassing zijnde wetgeving en moet je de andere gebruiker de kans geven zich uit je database te verwijderen en te controleren welke gegevens je over de gebruiker hebt verzameld.

Je mag de persoonlijke gegevens waartoe je toegang hebt, alleen gebruiken voor StubHub-transacties of voor andere services die via StubHub worden aangeboden (zoals borg, verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, expliciet toestemming heeft gegeven. Persoonlijke gegevens van andere gebruikers, waartoe je toegang hebt, voor enig ander doel gebruiken houdt een schending van onze Gebruikersovereenkomst in.

Ongewenste of bedreigende e-mail

We tolereren geen misbruik van onze Services. Je mag andere gebruikers niet toevoegen aan je mailinglijst (e-mail of post), bellen of hem of haar sms-berichten sturen voor commerciële doeleinden, zelfs niet als deze gebruiker iets van je heeft gekocht, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Het versturen van ongewenste of dreigende e-mail is in strijd met onze Gebruikersovereenkomst. Als je aan StubHub gerelateerde spam of spoofberichten wilt melden, stuur je de e-mail door naar safety@stubhub.com.

Communicatietools

We kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillende activiteit, illegale of verboden content of schendingen van onze Gebruikersovereenkomst, deze privacyverklaring of ons overige beleid.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van gebruikers die door hun nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

Privacypraktijken van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gebruik en verwerking door ons van persoonlijke gegevens die we over jou verzamelen wanneer we je onze Services bieden. Als je deze gegevens openbaar maakt aan derden of een website van derden bezoekt via een link vanuit onze Services, gelden hun privacyverklaringen en praktijken voor persoonlijke gegevens die je aan hen verstrekt of die zij over je verzamelen.

We kunnen de privacy of de beveiliging van je persoonlijke gegevens niet garanderen als je deze aan derden verstrekt en raden je daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van je handelspartner goed te lezen voordat je een transactie uitvoert en je persoonlijke gegevens deelt. Dat geldt ook als de derden aan wie je persoonlijke gegevens openbaar maakt, bieders, kopers of verkopers op onze site zijn.

Contact opnemen

Als je een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen of onze praktijken voor informatieverwerking, kun je je schriftelijk richten tot het Global Privacy Office op: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, Californië 95125, Verenigde Staten.

Je kunt ook e-mail sturen naar ons wereldwijde privacyteam op privacy.office@ebay.com.

In het Privacycentrum van eBay vind je meer informatie over hoe je contact kunt opnemen met ons en onze Data Protection Officers (medewerkers voor gegevensbescherming).

Je recht om klachten in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.

We gebruiken cookies om onze webservices te verbeteren. Als je verder surft, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik ervan. Meer informatie over Cookiebeleid hier.